ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora
Urodziłem się w 1977 r. Piszę teksty poetyckie, co nie czyni ze mnie od razu poety. Jestem twórcą stron internetowych, grafik oraz nowych form poetyckich, takich jak mitura, epotyk czy defiancji.

Debiutowałem w sierpniu 2012 r. na łamach dwutygodnika "Gazeta Obywatelska", gdzie ukazał się jeden z moich wierszy pt.: po prostu, w tym samym roku wydałem tom poezji pt. był tu nieznany. Swoją poezję publikuję również w almanachach oraz antologiach.

Tematyką moich utworów jest śmierć i miłość. Obnażam niedoskonałości: ludzką i świata. Interesuje mnie człowiek wrzucony do dychotomicznego środowiska, natchniony przez ból i cierpienie. Tak więc badam przede wszystkim transcendentalia i śledzę zastane zjawiska, rzeczy, ludzką świadomość, prawdę, wiarę, dobro i poszukuję dla nich uzasadnienia. Pytam o ich podmiotowe warunki.

Intencją mojej twórczości jest zmiana w sposobie postrzegania rzeczywistości, a także przekazanie mocy do wyzwalania się z wszelkich ograniczeń i determinant, również z pęt codzienności.


"poeta" przewodnik
robert urbaniak