ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora
Urodziłem się w 1977 r. Piszę teksty poetyckie, co nie czyni ze mnie od razu poety. Jestem twórcą stron internetowych, grafik oraz nowych form poetyckich, takich jak mitura, epotyk czy defiancji.

Debiutowałem w sierpniu 2012 r. na łamach dwutygodnika "Gazeta Obywatelska", gdzie ukazał się jeden z moich wierszy pt.: po prostu, w tym samym roku wydałem tom poezji pt.: był tu nieznany. Z moją twórczością można zapoznać się w publikacjach autorskich, w almanachach i antologiach, jak również na niniejszej stronie www.

W utworach poruszam kwestie śmierci i miłości. Obnażam niedoskonałości: ludzką i świata. Interesuje mnie człowiek wrzucony do dychotomicznego środowiska, natchniony przez ból i cierpienie. Tak więc badam przede wszystkim transcendentalia i śledzę zastane zjawiska, rzeczy, ludzką świadomość, wiarę, prawdę-kłamstwo, dobro-zło i poszukuję dla nich uzasadnienia. Pytam o ich podmiotowe warunki.

Intencją mojej twórczości jest zmiana w sposobie postrzegania rzeczywistości, a także przekazanie mocy do wyzwalania się z wszelkich ograniczeń i determinant, również z pęt codzienności.


"poeta" przewodnik
robert urbaniak