ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora
Urodziłem się w 1977 r. w Lubinie. Piszę teksty poetyckie, co nie czyni ze mnie od razu poety. Poza pisaniem tworzę grafiki oraz strony internetowe. Jestem członkiem Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Stworzyłem nowe formy poetyckie, takie jak mitura, epotyk czy defiancji.


Debiutowałem w sierpniu 2012 r. na łamach dwutygodnika "Gazeta Obywatelska", gdzie ukazał się jeden z moich wierszy pt.: po prostu, w tym samym roku wydałem tom poezji pt. był tu nieznany. Swoją poezję publikuję również w almanachach oraz antologiach.


Tematyką moich utworów jest śmierć i miłość. Obnażam niedoskonałości: ludzką i świata. Interesuje mnie człowiek wrzucony do dychotomicznego środowiska, natchniony przez ból i cierpienie. Tak więc badam przede wszystkim transcendentalia i śledzę zastane zjawiska, rzeczy, ludzką świadomość, prawdę, wiarę, dobro i poszukuję dla nich uzasadnienia. Pytam o ich podmiotowe warunki.


Intencją mojej twórczości jest zmiana w sposobie postrzegania rzeczywistości, a także przekazanie mocy do wyzwalania się z wszelkich ograniczeń i determinant, również z pęt codzienności.

"poeta" przewodnik
robert urbaniak