ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora

— NOTA PRAWNA —

2011-2023 ROBERT URBANIAKWszelkie prawa autorskie, majątkowe oraz prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie elementów takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, obrazy wideo, za wyjątkiem treści pochodzących od innych autorów, zawarte w witrynie https://www.roberturbaniak.pl, w całości, bądź w części, w formie drukowanej, bądź za pośrednictwem Internetu, bez zgody autora Roberta Urbaniaka jest zabronione.


Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o: ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z p.zm.), ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z p.zm.) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z p.zm.).


Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


W przypadku naruszenia dóbr własności intelektualnej, Robert Urbaniak podejmie działania przed Sądem Cywilnym celem wyegzekwowania stosownych należności oraz usunięcia naruszających prawa autorskie treści.


Informacje zawarte w witrynie https://www.roberturbaniak.pl mają charakter poglądowy i są efektem przemyśleń autora, a ich celem nie jest obraza niczyich uczuć na tle religijnym, politycznym, etnicznym, rasowym lub jakimkolwiek innym, co więcej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Robert Urbaniak jako właściciel administruje i redaguje witrynę internetową pod adresem https://www.roberturbaniak.pl (Serwis), którą udostępnia korzystającym za pośrednictwem Internetu Użytkownikom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w witrynie internetowej.